Psynapse er et nettverk som jobber for å skape anerkjennelse og forståelse for bruk av psykedelika og MDMA, både i rekreasjonelle, seremonielle eller terapeutiske former.


How to change your mind

Et prosjekt for å skape en større interesse for og kunnskap om psykedelika og MDMA.

Om prosjektet

Våren 2019 sendte vi boken «How To Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us about Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence» av Michal Pollan til en rekke ulike fagfolk, journalister og politikere. Hensikten var å skape økt interesse for vitenskapen rundt psykedelika. I tillegg opprettet vi en nettside med lenker til flere relevante artikler og bøker. Nettsiden ble også brukt da vi høsten 2020 sendte ut boken «Ulovlig Medisin» av Andreas Wahl Blomkvist. 

Gå til nettsiden