Om EmmaSofia

EmmaSofia er en politisk organisasjon, som arbeider for å få Norge over til en ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettighetene.

Hvem vi er

EmmaSofia er en politisk og ideell organisasjon, som startet opp i 2015. Emma betyr «universell» og Sofia betyr «visdom». Sofia referer til «de vises sten». Vi er en del av en gryende folkebevegelse som ønsker lovregulering av MDMA og psykedelika med kvalitetskontroll og forbrukervern.

Forbudspolitikken er juridisk tvilsom og skader folkehelsen. I likhet med FN og Verdens Helseorganisasjons mener vi at aldersgrenser, personlig ansvar og lovregulering er et tryggere og langsiktig alternativ til dagens forbuds- og straffepolitikk.

Hva vi gjør

Vi arbeider for folkehelse og rettighetene til mennesker som bruker MDMA og psykedelika. Alle skal føle seg trygge til å uttrykke sine meninger om MDMA og psykedelika.

Dette gjør vi gjennom folkeopplysning, både om skadevirkningene dagens ruspolitikk har, i tillegg til å gi informasjon om hvordan man kan redusere risiko ved bruk av MDMA og psykedelika (link). Vi jobber også med å få politikere og rettssystemet til å ta stilling til ruspolitikk, med et fokus på hvordan dagens ruspolitikk ikke samsvar med verken forskning eller menneskerettigheter.

Hva vi jobber for

Vi jobber mot å en anerkjennelse av bruk av psykedelika som en åndelig, kulturell og personlig rettighet i tillegg til at MDMA og psykedelika kan tas i bruk i medisinsk behandlingstilbud.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?

Alt arbeidet i EmmaSofia gjøres på frivillig grunnlag, og vi er avhengig av donasjoner for å gjennomføre prosjektene. Se her for mer informasjon om hvordan støtte vårt arbeid.

Ønsker du å jobbe med oss?

Se alle ledige stillinger her.